Az IRENA alapítása

A 2009. január 27-én alapított IRENA (International Renewable Energy Agency) létrehozása történelmi esély, amely létfontosságú hozzájárulás lehet a Földünkön való megmaradásunkhoz. A létrehozásához vezető utat az EUROSOLAR és az általa létrehozott WCRE (World Council for Renewable Energy) kövezte ki. Ezt a tényt a Német Szövetségi Kormány által az IRENA alapításakor közzétett kiadvány is rögzíti (19.o.) „The road towards IRENA”, az IRENA-hoz vezető út címszó alatt.
A kiadványba menüpontunkon belül belelapozhat.

Angela Merkel
Kancellár
Németország
Anders Fogh Rasmussen
Miniszterelnök
Dánia
José Luis Rodrígues Zapatero
Miniszterelnök
Spanyolország
„A megújuló energiák központi szerepet játszanak a fenntartható energiaellátásban.
A Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynökségének alapításával hozzá akarunk járulni a megújuló energiák globálisan rendelkezésre álló potenciáljának fenntartható fejlesztéséhez.
Ennek azok is kedvezményezettjeivé válnak, akik hiányt szenvednek az elektromos áramhoz való hozzáférésnek, így nem képesek a fejlesztés lehetőségeinek ugyanazon mértékű kihasználására.”
„A Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége komolyan segíteni fogja erőfeszítéseinket az üvegházhatású gázok kibocsátásának megfékezésében és fokozza az energiaellátás biztonságát. Az ügynökség fontos lépést jelent majd az olaj, a gáz és a szén üzemmódról a megújuló energiákra való áttörés elősegítésében az ipari országokban csakúgy, mint a feltörekvő gazdaságokban.”„Azon országok, amelyek bevezetik a megújuló energiákat pár éven belül, amelyek vezetővé válnak a klímaváltozás elleni küzdelemnek és megvalósítják az alacsonyabb mértékű karbon függőséget, hozzájárulnak a szennyeződés-kibocsátás csökkentéséhez, hogy elejét vegyék a klímaváltozásnak és ezáltal a gazdasági, politikai és társadalmi hozzáadott értékek birtokába jutnak…..
Spanyolország nem szalaszthatja el ezt az esélyt a jövő érdekében.”

Hermann Scheer Az EUROSOLAR és a Világ Megújuló Energia Tanácsának alapítója

Hermann Scheer
Az EUROSOLAR és a
Világ Megújuló Energia
Tanácsának alapítója

Az IRENA alapításakor elmondott beszédének kivonata:
„Ma lefektettük annak a globális lendületnek az alapkövét, amely a megújuló energiák minden eddiginél nagyobb sebességű érvényesülését szolgálja.
A híres kozmopolita Leonardo da Vinci egyszer azt mondta: A Nap még soha nem látott árnyékot. Mára a civilizációra számos a jelenkori energiaválság miatt kialakult együttesen ható árnyék vetül.
Mindannyian ismerjük a kulcsszavakat: apadó tartalékok, növekvő energia igény, ennek következtében a hagyományos energiakészletek gyors kimerülése, növekvő árak, gazdasági megszorítások, szociális feszültségek a társadalmakon belül és az egyes országok között. Mindezek mellett és fölött ott van a klímaváltozás, a levegő és vízszennyeződés, az erdőpusztulások és az elsivatagosodás gondja. A népek és kormányaik ezzel tisztában is vannak, de nem szeretik hallgatni az időzített bombák ketyegését. Megoldásra várnak.
A legalapvetőbb és legszélesebb mértékben megvalósítható megoldás a megújuló energiák irányába történő nyitás. Az IRENA egyik legfontosabb küldetése a mentális gátak lebontásában van. Ez az előfeltétele annak, hogy sikerüljön a megújuló energiákkal szemben érvényesülő fizikai, gazdasági és politikai ellenálláson felülkerekedni. Túl hosszú ideig tartott a megújuló energiák potenciáljának az alábecsülése és túl sok hatóság került ezzel kapcsolatosan a félretájékoztatás és nem a valóságos tájékoztatás hatása alá. A helyzet ahhoz hasonlítható, mint amikor egy hajóskapitány mindenféle orientáció nélkül megy a nyílt tengeren, aztán egyszer csak felkiált: Jaj nekem, mindenütt víz, nekünk pedig egy csepp ivóvizünk sem maradt. Mindenütt ott a megújuló energiaforrás, de „nincs kéznél a szüreteléshez” szükséges technológia. Ezért aktivizálnunk kell a természeti, fizikai, gazdasági és mindenek előtt az emberi tartalékokat.
A hamis és nem teljes mértékű ismeretek teremtette állapotban képtelenek vagyunk meglátni azt a fényt, ami a megújuló energiákban rejlő esélyt jelenti gazdaságaink megújítására, a szennyezett levegőjű városaink megtisztítására, és egy valamennyi nemzet számára kínálkozó új energiabiztonság megteremtésére.
Az IRENA otthona és segítő támasza lesz a megújuló energiákért erőfeszítéseket folytató nemzetközi törekvéseknek. Semmi nem lehet olyan erős, mint az az eszme, amelyről elmondható, hogy eljött az ideje.”

IRENA alapító értekezlet

Az IRENA alapítás előkészítő munkájában tevékeny részt vállalt az EUROSOLAR részéről Rónai Judit.
A Magyar Kormány delegáltjaként ő képviselte Magyarországot az alapító értekezlet plenáris ülésén.

Magyarország 2015. január 17-én csatlakozott az IRENA-hoz.

IRENA_promoting_cover

Tekintse meg az IRENA alapítása alkalmával a Német Kormány által publikált kiadványt »»

Rónai Judit személyes sárospataki találkozása Ove Korsgaarddal (1988) megpecsételte a Dánia és Magyarország & Közép-Európa és Észak-Európa közötti Szellemi HÍD megépítésének szükségességét.

Hungary Denmark
Rónai Judit
Rónai Judit
Ove Korsgaard
Ove Korsgaard
Harsányi István
Harsányi István
Grundtvig N.F.S.
N.F.S. Grundtvig
SopronSárospatakDánia

Első kuratóriumi elnökünk és egyesületi tagunk. Filmjeivel fontos szellemi iránytű.


Sára Sándor

Sára Sándor filmrendező

Iskola az Életért / School for Life

Dánok, norvégok, angolok határon túli magyarok a Hűség Városában, Sopronban. Jöttek, hogy segítsenek egy új világot építeni.

Az EDC (Education for Democratic Citizenship Program), amely az Európa Tanács, az EU és az UNESCO első közös programja, a Napkorszak Akadémia továbbra is fontos projektje.

Erdős André

Erdős André
a soproni Akadémia egyesületi tagja, az EDC és más ENSZ-hez kötődő projektjeink nélkülözhetetlen professzora

Az ENSZ és UNESCO égisze alatt megvalósított projektjeinkről a projektek menüpont alatt olvashat.


Pozsgay Imre, a világtörténelmi jelentőségű 1989-es Páneurópai Piknik fővédnöke, mint egyesületi tagunk is kötődik Sopronhoz.


Pozsgay Tamás és Rónai Judit

Rónai Judit névjegye

Podiumbeszelgetés