BESZÁMOLÓ AZ IRENA-Magyarország számára nyújtott NEA-E-15-0075-ös kódszámú támogatásának felhasználásáról

ÉRTÉKELÉS

A NEA-E-15-0075-ös kódszámú támogatás lehetővé tette a szervezet zavartalan működését és a fő célkitűzés megvalósítását, az alapítás 25 éves jubileumának méltó megünneplését.

Az ünnepi konferencia keretében negyed évszázadnyi munka került mérlegre nagy nemzetközi érdeklődés közepette a Soproni Városháza Dísztermében. Az ünnepi konferencia kijelölte a továbbvezető út mérföldköveit is. A visszatekintés és előretekintés  középpontjába az a fontos gondolat került, hogy a sikertörténet miként segíthetne a jövő generációknak a fenntartható élet kialakításában egyre komplexebbé váló világunkban, amelyet kölcsönös függőségi rendszerek határoznak meg. A szervezet hátterében az alapító elnök tevékenysége áll, amelyet 25 éve töretlen bizalom övez a tagság részéről. Az életmű eredményei integrálódtak az Egyesület tevékenységébe, amelyet markánsan jellemez egy magyar és emberiségszintű kölcsönhatásban megragadható know-how transzfer folyamat.

Miként lett az alapításkor Németh László nevét viselő egyesületből IRENA-Magyarország Egyesület?
Nevünk pedig azért újult meg, mert az Egyesület tevékenysége egyre táguló horizonton elevenedik meg.
A megújuló energiák térnyerése a nukleáris energia mellett nélkülözhetetlen, mivel az a béke és biztonság ügyével összefügg és jobb életminőség megvalósítását teszi lehetővé.
Az IRENA (International Renewable Energy Agency) főmunkatársa volt Rónai Judit a szervezet alapítója20 éven keresztül. 2009 januárjában Németország, Dánia és Spanyolország Kormányai váltak az IRENA alapítóivá. Magyarország 2015. január 17-én csatlakozott!

A Soproni Egyesületi Központ alapítása óta a KELET-NYUGATI szembenállásnak, a hidegháború végének a jelképévé vált a Vasfüggöny áttörésével (Pán-Európai Piknik, 1989). Cselekvési programunkat a 1992-óta (Rió) megrendezett ENSZ Csúcsértekezletek üzenete határozza meg. Rióban a világméretű ökológiai katasztrófa látleletével szembesültünk, míg a Koppenhágai ENSZ Csúcs élet közelbe hozta azt a tényt, hogy a Kelet-Nyugati szembenállás letűnésével Észak-Dél konfliktusa vált súlyos teherré, amely napjaink globális migrációs folyamataiban is érzékelhető. Ez Magyarországot drámaian érinti. Jubileumi konferenciánk is igazolta azt a súlyos megállapítást, amely az ENSZ Világszervezetet, alapításának 50. évfordulóján szembesítette önmagával és az elért „eredményekkel”. Világossá vált, hogy a létrehozáskor megfogalmazott célokat nem sikerült maradéktalanul megvalósítani. Világunkban sem BÉKE, sem BIZTONSÁG. Ennek fő oka, hogy alapokmányát, ami úgy kezdődik: „Mi a világ Kormányai és Népei…..”, nem vette komolyan. Csak a kormányok egyeztettek, így gyakran a rövid távú politikai érdekek működtek. Ezen felismerésnek köszönhető, hogy az ENSZ a legjelentősebb nemzetközi civil szervezeteket partnerei közé hívta. Így a World Education Világszervezetet is, amelynek az IRENA-Magyarország Egyesület tagszervezetévé vált.
A jubileumi ünnepségen tovább mélyült az az elszántság, hogy az Egyesület továbbra is a máig rendkívül nagy hatékonysággal működtetett ISKOLA AZ ÉLETÉRT szociokulturális oktatási modellen keresztül valósítsa meg törekvéseit, amit Dánia ihletett. Itt az EMBER kerül a középpontba. Annak meghatározása, hogy miként járulhatunk hozzá a fenntartható élet feltételeinek létrehozásához. Ez mélyen gyökeredzik a legnemesebb magyar művelődéstörténeti hagyományokban is.
Megszületett az az elhatározás, hogy a „NAPKORSZAK AKADÉMIA” keretei között a jövőben egy a tematikájában a fenntartható élethez köthető angol nyelvű távoktatási program kerüljön, amely enyhíteni igyekszik azt a döbbenetes hiányt, amely a magyar társadalom nyelvtudás képtelenségében nyilvánul meg. Ehhez a kellő célcsoportok már rendelkezésre állnak.

A jubileumi konferencia levezető elnöke Rónai Judit alapító elnök volt, aki a konferencia egészébe beleszőtte a negyed évszázadnyi idő értékelését is.
Pozsgay Imre, a Pán-Európai Piknik fővédnöke, tiszteletbeli köztársasági elnök, aki szervezetünk tagja volt exkluzív értékelő és jövőbemutató előadást tartott. A szintén egyesületi tagként jelenlévő Erdős André, volt ENSZ nagykövet az Egyesület jelentőségét egyetemes emberi perspektívából jelenítette meg, rámutatva civilizációnk jelenkori kihívásaira. Peter Droege, az EUROSOLAR elnöke, a Megújuló Energiák Világtanácsának tagja, a Liechtensteini Egyetem professzora értékelte az IRENA-Magyarország Egyesület munkáját és az IRENA-Magyarország Egyesület tagjaként további támogatásáról biztosította a szervezetet. Ove Korsgaard, a Koppenhágai Egyetem professzora, a World Education ENSZ Világszervezet volt elnöke, értékelte azt a közép-európai & észak-európai szellemi hídépítő munkát, amely elevenen működött az elmúlt negyed évszázadban. Beszédében kifejezte azt a mély tiszteletet és kötődést is, amelyet Magyarország iránt érez. Hasonló attitűd jellemezte a norvég Arild Mikkelsen és az izlandi Valgerdur Bjarnadottír megnyilvánulásait is. A Nobel Békedíjas Ingeborg Breines ösztönözte szervezetünket az UNESCO-val továbbra is életben tartandó kapcsolatra. Erre most az angol távoktatási programmal kapcsolatban kiváló lehetőséget kínál a Hamburgi „Life Long Learning” UNESCO Intézettel több évtizede ápolt jó munkakapcsolat  tovább mélyítése.

A Soproni Városháza Díszterme 120 fő befogadására alkalmas. A terem zsúfolásig megtelelt. Rengeteg fotó készült, amelyek egy részét csatoljuk a beszámolóhoz. A Soproni TV híradásának linkjét is mellékeljük.
Ez több tízezer néző informálását tette lehetővé.
A NEA lógóját mindenütt feltüntettük. (Meghívók, Városháza Díszterme, az Egyesület székhelye)

Nemzeti Együttműködési Alap

A 25 éves jubileumi film a NEA támogatásával készült

Képek

Rónai Judit személyes sárospataki találkozása Ove Korsgaarddal (1988) megpecsételte a Dánia és Magyarország & Közép-Európa és Észak-Európa közötti Szellemi HÍD megépítésének szükségességét.

Hungary Denmark
Rónai Judit
Rónai Judit
Ove Korsgaard
Ove Korsgaard
Harsányi István
Harsányi István
Grundtvig N.F.S.
N.F.S. Grundtvig
Sopron Sárospatak Dánia

Első kuratóriumi elnökünk és egyesületi tagunk. Filmjeivel fontos szellemi iránytű.


Sára Sándor

Sára Sándor filmrendező

Iskola az Életért / School for Life

Dánok, norvégok, angolok határon túli magyarok a Hűség Városában, Sopronban. Jöttek, hogy segítsenek egy új világot építeni.

Az EDC (Education for Democratic Citizenship Program), amely az Európa Tanács, az EU és az UNESCO első közös programja, a Napkorszak Akadémia továbbra is fontos projektje.

Erdős André

Erdős André
a soproni Akadémia egyesületi tagja, az EDC és más ENSZ-hez kötődő projektjeink nélkülözhetetlen professzora

Az ENSZ és UNESCO égisze alatt megvalósított projektjeinkről a projektek menüpont alatt olvashat.


Pozsgay Imre, a világtörténelmi jelentőségű 1989-es Páneurópai Piknik fővédnöke, mint egyesületi tagunk is kötődik Sopronhoz.


Pozsgay Tamás és Rónai Judit

Rónai Judit névjegye

Podiumbeszelgetés