Bemutatkozás

Az EUROSOLAR/Magyarország alapítása és jelentősége

Az EUROSOLAR / Magyarország létrehozása a szervezet alapító elnökének elhatározására épült 20 évvel ezelőtt. Ezt megelőzően sokadik dániai útja alkalmával látogatást tett a Megújuló Energiák Dán Kutató Intézetében, amelynek igazgatója, Preben Maegaard, aki egyben az EUROSOLAR alelnöke is volt, kezdeményezte Rónai Judit meghívását az EUROSOLAR tudományos munkacsoportjába. Ez a munkacsoport számtalan építészkongresszust hozott létre az EU felkérésére, amelyeknek Európa nyugati felében hatalmas változások jöttek létre.
Ez a munkacsoport hozta létre az Európai Napenergia Chartát és folytatott 20 éven keresztül tartó erőfeszítést azért, hogy a világ energetikai koordinációját végző fosszilis és nukleáris ügynökségek mellett jöjjön létre az a harmadik nemzetközi kormányzati szervezet, amely most már a megújuló energiák bevezetésére mozgósítja az emberiséget. Az EUROSOLAR-nak köszönhető, hogy 2009. január 27-én Németország, Dánia és Spanyolország kormányai vállalták az IRENA (International Renewable Energy Agency) alapítását. Az alapító értekezletre Bonnban került sor több mint 50 ország részvételével. Ezen országok mindannyian csatlakoztak az új világszervezethez, amelynek székhelye Abu Dhabi lett.
Magyarország 2015. január 17-én lett az IRENA részes állama.

Az EUROSOLAR olyan, a megújuló energiák térhódításáért szakadatlan erőfeszítéseket folytató eszmei, etikai mozgalom, melynek végső célja egy új életminőségre épülő „naptársadalom”, vagyis a fenntartható társadalom életre segítése. (Megjegyzendő, hogy a napenergia az EUROSOLAR szótárában gyűjtőnévként szerepel és valamennyi megújuló energiaforrás beleértendő.) Az EU-val szorosan együttműködő európai szervezettel összhangban a magyar tagozat is meghirdette alapítása óta „Napenergia Díj” pályázatait. Ez az EUROSOLAR/Magyarország hozzájárulása az EU által e téren teljesítendő kritériumok teljesítéséhez és a klímavédelem nem elodázható követelményeinek teljesítéséhez. Ehhez nélkülözhetetlen a cselekvő állampolgárok hozzájárulásának motiválása.

Országos hatósugarú szervezetről van szó, amelynek tevékenységét kiemelt nemzetközi figyelem övezi. Magyarország számára rendkívül fontos, hogy célpontja lehessen annak a pozitív know-how transzfer folyamatnak, amely az új kihívások közepette nélkülözhetetlen és amely megszerzett tudásnak köszönhetően Európa nyugati felén kimutathatóan magasabb szintű az energiatudatos gondolkodásmód, az új technológiák ismerete és a korszerű szabályozó rendszerek bevezetése a társadalom működésének minden területén. Az elmúlt 20 év szakadatlan erőfeszítései mostanra érnek be igazán, amikor már képzett mérnökszakemberei is segíthetik az EUROSOLAR/Magyarország törekvéseinek megvalósulását a társadalom igényének felébresztésében egy új életminőség megvalósítása iránt. Elérkezett a szüretelés ideje a megújuló energia technológiák segítségével. Az ismeretterjesztés továbbra is nélkülözhetetlen feladata a szervezetnek, amelyet továbbra is a Napenergia Díjak átadásán, továbbá szemináriumok és konferenciák megvalósításán keresztül tart megvalósíthatónak.

Az alapításának 20. évfordulóját ünneplő EUROSOLAR/Magyarország fő személyi pillérei (Sopron – Bonn)

Judit-profilkep Rónai Judit
az EUROSOLAR / Magyarország
alapító elnöke,
a Napkorszak Akadémia
igazgatója
Balogh-Janos Balogh János
ökológus, akadémikus
az EUROSOLAR / Magyarország
tiszteletbeli elnöke
1913-2002 (†)
Prof. Peter Droege DI TUM MAAS MIT Peter Droege
a Liechtensteini Egyetem
professzora
az EUROSOLAR és a
A Megújulás Energiák
Világtanácsának
Elnöke
Hermann Scheer Hermann Scheer
az EUROSOLAR
alapító elnöke,
örökös tiszteletbeli elnöke
1944-2010 (†)

Az EUROSOLAR/Magyarország 20 évvel ezelőtti alapítása mélyen gyökeredzik abban a 25 évvel ezelőtti világtörténelmi jelentőségű eseményben, a Vasfüggöny soproni áttörésében, amelynek szellemiségét angol nyelvű rövidfilmünk őrzi.
Mindkét cselekedet a MEGÚJULÁS emberiség érdekű vágyának megnyilvánulása. Kérjük, tekintse meg filmünket.
Foundation of EUROSOLAR/Hungary 20 years ago, was deeply rooted in the world historical event, the break through of the Iron Curtain near Sopron, the spirit of which is documented in our short English film. Both activities are clear symbols of the deep desire for RENEWAL of mankind. You are welcome to have a look at our film.

Az EUROSOLAR/Magyarország alapító közgyűlésén
1995. december 15-én Sopronban

Vendégeink között Hermann Scheer, az EUROSOLAR alapítója, Preben Maegaard (a Megújuló Energiák Dán kutató Intézetének alapító igazgatója) Wolfgang Hein (Bécsi Kancellári Hivatal) Ingeborg Breines (Párizsi UNESCO Közpon, Nobel Békedíjas) Várady Péter az EUROSOLAR/Magyarország alapító tagja, akinek nevéhez a fotovillamos berendezések globális standardizálásának ügye kapcsolódik.

Szeretettel köszöntött vendégünk volt Gimesi Szabolcs polgármester úr is, aki az alapító értekezleten bemutatott, Rónai Judit által publikált Európai Napenergia Chartához biztosította az anyagi támogatást.

Az ünnepségen részt vettek a Németh László Akadémián egyéves bentlakásos programjukat töltő magyarországi és határon túli fiatalok is.

EUROSOLAR_montazs-mix

Az EUROSOLAR Napenergia Chartaja 1995-ben született

Létrehozásának fő missziói:

  • Az EU és az UNESCO felkérésére az EUROSOLAR hozzájárulása a világméretű napenergia kampányhoz
  • Az IRENA létrehozásának egyik fontos mérföldköve
  • Az EUROSOLAR / Magyarország elnöke és az EUROSOLAR vezetősége Wolfgang Palz úrral, az EU energiaügyi biztosával együtt fordult az EU elnökségéhez a Chartával, hogy az, a csatlakozó félben lévő kelet-európai országokra ne a régi energetikai paradigmákat és technológiákat erőltesse, hanem adjon esélyt a megújuló energiák előretörésének. A fő hivatkozás az volt, hogy ezen országokra majd egész Európára nézve hatalmas feszültséget jelentő elszegényedés vár és veszélybe kerül a béke és biztonság ügye.

A Chartát az EUROSOLAR / Magyarország elnöke még 1995-ben publikálja magyar nyelven, amelyhez előszót ír.

Napenergia Charta

A 20 éves jubileumi konferenciának a Soproni Városháza Díszterme adott otthont.

20 éves jubileumi konferenciának a Soproni Városháza Díszterme adott otthont

Részletek a „Pályázatok/Jubileumi konferencia” menüpont alatt.

Meghívó

Meghívó az Eurosolar / Magyarország Napenergia Díj átadó ünnepségére

További információkért kérem kattintson a „Díjátadó” menüpontra!

Az EUROSOLAR / Magyarország Napenergia Díja – Pályázat –

Az EUROSOLAR Díja (Bonn) Az EUROSOLAR / Magyarország Díja (Sopron)
A bronzplakett Soltra E. Tamás alkotása


Vatikán város is pályázott az EUROSOLAR Napenergia Díjára. Nyertes lett az „építészet” kategóriában. További részletek a honlapon.

Szt. Péter Bazilika II. János Pál

Az IRENA (International Renewable Energy Agency / Megújuló Energiák Nemzetközi Képviselete) létrehozása történelmi esély az emberiség számára. Létrejötte az EUROSOLAR-nak köszönhető.
A három alapító ország: Németország, Dánia és Spanyolország. Magyarország 2015. január 17-én csatlakozott!

Hemann Scheer

Hermann Scheer, az EUROSOLAR alapítója. Beszédének kivonata, amelyet a nemzetközi kormányzati szervezet létrehozásakor tartott, a honlapon olvasható.

Földünk Megújuló Energia PotenciáljaSopron 2015-ben történelmi léptékű jubileumok fővárosa lesz. Ebből az alkalomból a Város Rónai Juditot pódiumbeszélgetésre hívta meg.